הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
סדרת המטבעות עם קום המדינה

סדרת המטבעות של ישראל

 סדרת מטבעות עם קום המדינה
    25 מיל
קוטר המטבע 30 מ"מ
צד הנושא אשכול ענבים המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא מטבע בר כוכובא (132-135 לספירה)
צד הערך המילים "25 מיל" בעברית ובערבית שנת הנפקה בעברית,
מסביב שני ענפי זית מסוגננים 
מתכת אלומניום 97% ,מגנזיום 3%
תאריך ההנפקה אוקטובר ,נובמבר 1948
תאריך ביטול כהליך חוקי 6 בספטמבר 1950
שנה                   כמות שהונפקה                    מטבעה
תש"ח 1948            42.650                           ירושלים
תש"ט 1949            650.000                          חולון 
סדרת הפרוטות 
 
 
 
 
   פרוטה
קוטר 21 מ"מ
צד הנושא : עוגן. המילה "ישראל "  בעברית ובערבית
מקור הנושא מטבע אלכסנדר ינאי (76-103 לפנה"ס)
צד הערך המילה "1 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת אלומניום 97% , מגנזיום 3%
תאריך ההנפקה25 באוקטובר 1950
שנה                      כמות                            מטבעה
תש"ט 1949            2.660.000                    איי.סי.איי
                             2.500.000                    בירמינגהם
                             25.000                         איי.סי.איי  
 
   5 פרוטה
קוטר 20 מ"מ
צד נושא: נבל בעל 4 מיתרים המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר כוכבא (132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "5 פרוטה"  ושנת ההנפקה. מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת 95% .בדיל 3% .אבץ 2%
תאריך ההנפקה 28 בדצמבר  1950
תאריך הביטול כהליך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                     כמות שהונפקה                     מטבעה
תש"ט 1949               5.020.000                         איי.סי.איי
                                5.000.000                         בירמיגהם
                                25.000
 
  10 פרוטה
קוטר 27 מ"מ
צד הנושא: כד בעל 2 ידיות.המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר כוכבא (132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "10 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית. מסביב שני ענפי זית
מסוגננים
מתכת: נחושת 95% .בדיל 3% . אבץ 2%
תאריך ההנפקה 4 בינואר 1950
תאריך הביטול כהליך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                        כמות שהונפקה                          מטבעה
תש"ט 1949                 7.428.000                             איי.סי.איי
                                  7.500.000                             בירמינגהם
                                  20.000                                  איי.סי.איי  
 
     10 פרוטה
קוטר 24,5 מ"מ    שוליים מסולסלים
צד הנושא: כד בעל ידית אחת ןבצדדיו ענפי תמר המילה " ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר כוכבא (132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "10 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: אלומניום 97% .מגנזיום 3%
תאריך ההנפקה: 18 בספטמבר 1952
תאריך הביטול כהליך חוקי : 22 בפברואר 1980
שנה                        כמות שהונפקה                      מטבעה
תשי"ב 1952              26.042.000                         איי. סי .איי 
 
    10 פרוטות הנפקה מיוחדת
השולים חלקים
יתר פרטי המטבע ללא שינוי
שנה                                     כמות שהונפקה                   מטבעה
תשי"ז 1957                            1.088.000                       תל אביב
                                             1.000.000                       תל אביב
 
 
    25 פרוטה
קוטר 19.5 מ"מ       שוליים מחורצים
צד נושא: אשכול ענבים .המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע (בר - כוכבא 132-135 לספירה)
צד הערך: המילים "25 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית . מסביב שני ענפי
זית מסוגננים
מתכת: נחושת 75% .ניקל 25%
תאריך ההנפקה: 4 בינואר 1950
תאריך הביטול כהליך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                            כמות                     מטבעה
תש"ט 1949                 10.500.000            איי.סי.איי
                                  2.500.000              בירמינגהם
                                  20.000                  איי.סי.איי 
הנפקה מיוחדת
מתכת פלדה 90% . ניקל 10%
יתר פרטי המטבע ללא שינוי
שנה                                כמות                             מטבעה
תשי"ד 1954                     3.697.374                     תל אביב 
 
         50 פרוטה
קוטר 23.5      שוליים מחורצים / חלקים
צד נושא: עלה גפן המילה  "ישראל"  בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע מלחמת היהודים ברומאים (60-70 לספירה)
צד הערך: המילים  "50 פרוטה"  ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת 75% . ניקל 25%
תאריך ההנפקה: 11 במאי 1949
תאריך הביטול כהילך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                               כמות שהונפקה                         מטבעה
תש"ט  1949                    6.020.000                                איי.סי.איי
                                      6.000.000                                בירנמינגהם
תש"י  1950                     20.000                                     איי.סי.איי
תשי"ד 1954                    250.000                                   תל אביב
                                      4.500.000 (שוליים חלקים)         תל אביב
הנפקה מיוחדת
מתכת: פלדה 90% . ניקל 10%
שולים חלקים
יתר פרטי המטבע ללא שינוי
שנה                                כמות שהונפקה                       מטבעה
תשי"ד 1954                     17.773.633                           תל אביב
 
 
 
 
        100 פרוטה 
קוטר 28.5 מ"מ    .   שוליים מחורצים
צד נושא: עץ תמר המילה " ישראל " בעברית ובערבית
צד הערך : המילים "100 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת75% .ניקל 25%
תאריך ההנפקה: 25 במאי 1949
תאריך הביטול כהליך חוקי : 22 בפברואר 1980
שנה                                כמות שהונפקה                         מטבעה
תש"ט 1949                      3.042.000                            איי.סי.איי
                                       3.000.000                            בירמינגהם
תש"י 1950                        20.000                                איי.סי.איי
תשט"ו 1955                     5.867.674                            תל אביב
 
 
 
      100 פרוטה (מוקטן)
קוטר 25.6 מ"מ     . שוליים חלקים
צד הנושא: עץ תמר המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע בר -כוכבא ( 132-135 לספירה)
צד הערך: המילה "100 פרוטה" ושנת הנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית
מסוגננים
מתכת: פלדה 90% .ניקל 10%
תאריך ההנפקה. 1954
תאריך הביטול :כהליך חוקי 22 בפברואר 1980 
שנה                                 כמות שהונפקה                           מטבעה
תשי"ד 1954                       700.000                                    ברן
                                         20.000 (זר פנימי)                      אטרכט
 
 
 
 
    250 פרוטה
קוטר  32.2 מ"מ  .    שוליים מחורצים
צד הנושא: שלוש שיבולים  המילה "ישראל"  בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע מלחמת היהודים ברומאים (66-70 לספירה)
צד הערך: המילה " 250 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית  מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: נחושת 75% . ניקל 25%
תאריך ההנפקה 11 באוקטובר 1950
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980
שנה                              כמות שהונפקה                         מטבעה
תשי"ט 1949                   1.496.000                                 איי.סי.איי
                                     524.000                                   בירמינגהם
250 פרוטה (כסף)
קוטר 32.2 מ"מ  . שוליים מחורצים
צד נושא ומקור הנושא ללא שינוי
צד הערך : המילה "250 פרוטה " ושנת הנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים.  האות "H" למטה
מתכת: כסף 50% .נחושת 37.5%  .ניקל 12.5%
תאריך ההנפקה 22 במאי 1952
תאריך הביטול כהילך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                                   כמות שהונפקה                     מטבעה
תש"ט 1949                         44.125  (לא היו במחזור)       בירמינגהם
 
 
 
 
 
     500 פרוטה
קוטר 38 מ"מ   .  שוליים מחורצים
צד הנושא: שלושה רימונים המילה "ישראל" בעברית ובערבית
מקור הנושא: מטבע מלחמת היהודים ברומאים 66-70 לספירה)
צד הערך:המילים "500 פרוטה" ושנת הנפקה בעברית מסביב שני ענפי זית מסוגננים
מתכת: כסף 50% . נחושת 37.5%   .ניקל 12.5%
תאריך ההנפקה: 22 במאי 1952
תאריך הביטול כהילך חוקי 22 בפברואר 1980
שנה                            כמות שהונפקה                            מיטבעה
תש"ט 1949                   33.812  (לא היו במחזור)              בירמינגהם
==================================================================================================

סדרת הלירות והאגורות:

1 אגורה
  20 מ"מ
הקוטר:
1.03 גר'.
המשקל:
מסולסלים.
השוליים:
שלוש שיבלים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
צד הנושא:
מטבע אגריפס א' (44 - 37 לספירה).
מקור הנושא:
הספרה "1" והמלים "1 אגורה" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.
העיצוב:
12 במאי 1960.
תאריך ההנפקה:
22 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
5 אגורות
 
 
17.5 מ"מ
הקוטר:
2.3 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
שלושה רימונים בשלים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
צד הנושא:
קטע ממשקוף בית הכנסת העתיק בכפר נחום.
מקור הנושא:
המלים "5 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.
העיצוב:
20 באוקטובר 1960
תאריך ההנפקה:
22 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
10 אגורות
 
 
 
21.5 מ"מ הקוטר:
5 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית. צד הנושא:
מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה). מקור הנושא:
המלים "10 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר. העיצוב:
6 במאי 1960. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
25 אגורות
 
25.5 מ"מ הקוטר:
6.5 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
נבל בעל 3 מיתרים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית. צד הנושא:
מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה). מקור הנושא:
המלים "25 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר. העיצוב:
17 במארס 1960. תאריך ההנפקה:
22 בפברואר 1980. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 חצי לירה ישראלית
 
 
24.5 מ"מ הקוטר:
6.8 גר'. המשקל:
מחורצים. השוליים:
סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הנושא:
התבליט בשער טיטוס. מקור הנושא:
המלים "1/2 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%. הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר. העיצוב:
12 בספטמבר 1963. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
1 לירה ישראלית
 
27.5 מ"מ
הקוטר:
9 גר'.
המשקל:
מחורצים.
השוליים:
סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
התבליט בשער טיטוס.
מקור הנושא:
המלים "1 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן;צד הערך - האחים שמיר.
העיצוב:
12 בספטמבר 1963.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

 

 
 
27.5 מ"מ
הקוטר:
המשקל: 9 גר'.
המשקל:
מחורצים וחלקים לסירוגין.
השוליים:
שלושה רימונים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
מקור הנושא:
הספרה "1" בין שני כוכבים; המלים "לירה ישראלית אחת" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - צבי נרקיס.
העיצוב:
אמצע ספטמבר, 1967.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

 

 
5 לירות ישראליות
 
 
30 מ"מ הקוטר:
11.2 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
אריה שואג; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הנושא:
חותם עברי קדום שנמצה במגידו. מקור הנושא:
המלים "5 לירות ישראליות" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%. הנתך:
נתן קרפ. העיצוב:
ש' קרצ'מר. הדגמים:
21 בספטמבר 1978. תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984. תאריך הביטול כהילך חוקי:


==================================================================================================
סדרת האגורות החדשות והשקל: 
אודות סדרת האגורות החדשות והשקל
עם הנהגת מטבע השקל ב-24.2.1980 הוכנסה למחזור סדרת ה"אגורות החדשות", שכל אחת מהן שווה ל-10 אגורות (ישנות). 
צדי הנושא של ארבעת המטבעות הראשונים בסדרה (1א"ח , 5 א"ח, 10 א"ח ו-1/2 שקל) עוצבו על בסיס הנושאים המופיעים על המטבעות מסדרת האגורות המקבילים להם בערכם. צדי הערך עוצבו ביחידה להנפקת מטבע של בנק ישראל על ידי צירוף אותיות מהנפקות קודמות, כי בגלל הסודיות שאפפה את הכנת סדרת השקל הוחלט שלא להזמין גרפיקאי. המיטבעות בחו"ל שהטביעו את המטבעות הכינו את הדגמים על בסיס העיצוב הזה. 
העריכים 1 שקל ואילך עוצבו בידי גרפיקאים מקצועיים, שנבחרו בתחרויות, לאחר הסרת מעטה הסודיות. 
סדרה זו כללה 9 עריכים - המספר הגדול ביותר בסדרה אחת.
1 אגורה חדשה
 
15 מ"מ הקוטר:
0.6 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית. צד הנושא:
מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה). מקור הנושא:
העריך "1 אגורה חדשה" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
אלומיניום 97%, מגנזיום 3%. הנתך:
היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל. העיצוב:
24 בפברואר 1980. תאריך ההנפקה:
4 בספטמבר 1985. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
5 אגורות חדשות
 
18.5 מ"מ
הקוטר:
0.9 גר'.
המשקל:
מחורצים.
השוליים:
סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
התבליט בשער טיטוס.
מקור הנושא:
העריך "5 אגורות חדשות" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
הנתך:
היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל.
העיצוב:
24 בפברואר 1980.
תאריך ההנפקה:
31 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

 

10 אגורות חדשות
 
 
 
16 מ"מ.
הקוטר:
2.1 גר'.
המשקל:
מחורצים.
השוליים:
שלושה רימונים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית .
צד הנושא:
מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
מקור הנושא:
העריך "10 אגורות חדשות" ושנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, ניקל 8%.
הנתך:
היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל.
העיצוב:
24 בפברואר 1980.
תאריך ההנפקה:
28 בפברואר 1985.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 חצי שקל
 
 
 
 
20 מ"מ. הקוטר:
3 גר'. המשקל:
מחורצים השוליים:
אריה שואג; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית . צד הנושא:
חותם עברי קדום שנמצא במגידו. מקור הנושא:
העריך "1/2 שקל" ושנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%. הנתך:
היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל. העיצוב:
תאריך ההנפקה: 24 בפברואר 1980. תאריך ההנפקה:
28 בפברואר 1985. תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 שקל
 
 
הקוטר: 23 מ"מ.
הקוטר:
המשקל: 5 גר'.
המשקל:
מחורצים וחלקים לסירוגין.
השוליים:
גביע; "שקל ישראל".
צד הנושא:
מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
מקור הנושא:
העריך "1 שקל"; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - גבי נוימן; צד הערך - צבי נרקיס.
העיצוב:
תדהר דגן.
הדגמים:
22 בינואר 1981.
תאריך ההנפקה:
4 בספטמבר 1985.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 שקלים
 
 
24 מ"מ.
הקוטר:
6.1 גר'.
המשקל:
מחורצים.
השוליים:
צמד קרני שפע מקבילות קשורות בסרט; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הנושא:
מטבע מימי יוחנן הורקנוס הראשון (135 - 104 לפנה"ס); העריך "5 שקלים" בין שני כוכבים בעברית ובאנגלית
מקור הנושא:
שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
צד הנושא - אליעזר וייסהוף; צד הערך - נתן קרפ.
העיצוב:
צד הנושא - תדהר דגן. צד הערך - ש' קרצ'מר.
הדגמים:
10 בספטמבר 1981.
תאריך ההנפקה:
4 בספטמבר 1985.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 שקלים
 
 
26 מ"מ.
הקוטר:
8 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
ספינה עתיקה; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הנושא:
מטבע הורדוס ארכילאוס (4 לפנה"ס - 6 לספירה).
מקור הנושא:
העריך "10 שקלים" בין שני כוכבים בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 75%, אלומיניום 25%.
הנתך:
גבי נוימן.
העיצוב:
תדהר דגן.
הדגמים:
25 בפברואר 1982.
תאריך ההנפקה:
4 בספטמבר 1986.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקה מיוחדת
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן
העיצוב:
התשמ"ד.
השנה:
1 בנובמבר 1983.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
צללית של תיאודור הרצל על רקע אחיד של כפל המלה "הרצל".
צד הנושא:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן
העיצוב:
התשמ"ד.
השנה:
10 בינואר 1984.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
50 שקלים
 
 
 
28 מ"מ.
הקוטר:
9 גר'.
המשקל:
מחורצים.
השוליים:
תעתיק מטבע מלחמת היהודים ברומאים, "שנת ארבע", ועליו לולב בין שני כוכבים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הנושא:
העריך "50 שקלים" בין שני כוכבים בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
צד הנושא - גבי נוימן; צד הערך - נתן קרפ.
העיצוב:
ויקטור הוסטר.
הדגמים:
8 במארס 1984.
תאריך ההנפקה:
4 בספטמבר 1986.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 שקלים
 
 
29 מ"מ.
הקוטר:
10.8 גר'.
המשקל:
חריצים רחבים ומלוכסנים.
השוליים:
תעתיק מטבע מתתיהו אנטיגונוס (37 - 40 לפנה"ס) עם מנורת 7 הקנים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הנושא:
העריך "100 שקלים" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - נתן קרפ; צד הערך - גבי נוימן.
העיצוב:
צד הנושא - ויקטור הוסטר. צד הערך - תדהר דגן.
הדגמים:
2 במאי 1984.
תאריך ההנפקה:
4 בספטמבר 1986.
תאריך הביטול כהילך חוקי:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ה.
השנה:
2 בדצמבר 1984.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
צללית של זאב ז'בוטינסקי, על רקע אחיד של מגן דוד כפול צד הנושא:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשמ"ה. השנה:
12 במאי 1985. תאריך ההנפקה:

==================================================================================================
סדרת האגורות והשקל החדש:
אודות סידרת האגורות והשקל החדש
ב-4.9.1985 הוחלף השקל ב"שקל חדש", השווה ל-1000 שקלים (ישנים). יחד עם השטרות החדשים של סדרה א' הוכנסה למחזור סדרת מטבעות בעריכים חדשים. 
צדי הנושא של שלושת המטבעות בערכים הנמוכים היו זהים לאלה שבמטבעות השקל, ואילו לשני המטבעות הנוספים נוצלו ציורים מוכנים, שטרם נעשה בהם שימוש. עיצוב צדי הערך נבחר מבין הצעותיו של הגרפיקאי גבי נוימן, שהכין אותן בסודיות. 
ברוב המקרים הוכנו הדגמים במיטבעות בחו"ל.
 
1 אגורה
 
 
17 מ"מ.
הקוטר:
2 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
ספינה עתיקה; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
מטבע הורדוס ארכילאוס (4 לפנה"ס - 6 לספירה).
מקור הנושא:
הספרה "1" על רקע ריבועי; המלה "אגורה" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
גבי נוימן.
העיצוב:
4 בספטמבר 1985.
תאריך ההנפקה:
1 באפריל 1991.
תאריך הביטול כהילך חוקי על עסקאות במזומן בלבד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ח.
השנה:
7 ביוני 1988.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
5 אגורות
 
 
19.5 מ"מ. הקוטר:
3 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
תעתיק מטבע מלחמת היהודים ברומאים, "שנת ארבע", ועליו לולב בין שני אתרוגים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הנושא:
הספרה "5" על רקע ריבועי; המלה "אגורות" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
גבי נוימן. העיצוב:
4 בספטמבר 1985. תאריך ההנפקה:
1 בינואר 2008. תאריך הביטול כהילך חוקי על עסקאות במזומן בלבד:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ח.
השנה:
7 ביוני 1988.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
10 אגורות
 
 
22 מ"מ.
הקוטר:
4 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
תעתיק מטבע מתתיהו אנטיגונוס (37 - 40 לפנה"ס) עם מנורת 7 הקנים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הנושא:
הספרה "10" על רקע ריבועי; המלה "אגורות" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
הנתך:
צד הנושא - נתן קרפ; צד הערך - גבי נוימן.
העיצוב:
4 בספטמבר 1985.
תאריך ההנפקה:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית. צד הערך:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשמ"ח. השנה:
7 ביוני 1988. תאריך ההנפקה:
 
 
 
1/2 שקל חדש
 
 
26 מ"מ הקוטר:
6.5 גר'. המשקל:
חלקים. השוליים:
נבל; סמל המדינה. צד הנושא:
חותם עברי קדום של "מעדנה בת המלך". מקור הנושא:
המלים "1/2 שקל חדש"בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הערך:
נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%. הנתך:
צד הנושא - נתן קרפ; צד הערך - גבי נוימן. העיצוב:
4 בספטמבר 1985. תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
צללית של הברון אדמונד דה רוטשילד, על רקע שמות 44 יישובים בארץ ישראל.
צד הנושא:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
תדהר דגן.
הדגמים:
התשמ"ו.
השנה:
27 ביולי 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ז.
השנה:
10 בדצמבר 1986.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית. צד הערך:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשמ"ח. השנה:
7 ביוני 1988. תאריך ההנפקה:
 
 
1 שקל חדש
 
 
 
18 מ"מ.
הקוטר:
4 גר'.
המשקל:
חלקים.
השוליים:
פרח השושן; המלה "יהד" בכתב העברי הקדום; סמל המדינה.
צד הנושא:
מטבע יהודה בתקופת השלטון הפרסי (המאה הששית-הרביעית לפנה"ס).
מקור הנושא:
המלים "1 שקל חדש" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא והדגם - ויקטור הוסטר; צד הערך - גבי נוימן.
העיצוב:
4 בספטמבר 1985.
תאריך ההנפקה:
 
בשנת התשנ"ד (1994) הונפק המטבע בנתך שונה שהוא פלדה מצופה. משקלו 3.5 גרם. על מנת להבדילו מן המהדורה הקודמת הוטבעה נקודה בצד הנושא, מתחת לסמל המדינה.
הערה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ו.
השנה:
6 בדצמבר 1985.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
תוספת של המלים "מ' שנים לישראל" בעברית.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשמ"ח.
השנה:
7 ביוני 1988.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
דיוקנו של הרמב"ם. צד הנושא:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשמ"ח. השנה:
27 ביולי 1988. תאריך ההנפקה:
 
 
2 שקלים חדשים
 
21 מ"מ.
הקוטר:
5.7 גר'.
המשקל:
2.3 גר'.
העובי:
מחורצים לסירוגין: ארבעה קטעים מחורצים וארבעה - חלקים.
השוליים:
צמד קרני שפע וביניהן רימון; עיטור "פנינים" במחצית העליונה של היקף המטבע; סמל המדינה.
צד הנושא:
מטבע יהוחנן הורקנוס א' (שנת 127 לפנה"ס עד שנת 104 לפנה"ס).
מקור הנושא:
המלים "2 שקלים חדשים" בעברית, בערבית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
צד הערך:
פלדה מצופה ניקל.
הנתך:
צד הנושא והערך - רובן נוטלס.
העיצוב:
תדהר דגן.
הדגם:
שמואל אביעזר.
הכתב הערבי:
9 בדצמבר 2007.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 שקלים חדשים
 
24 מ"מ.
הקוטר:
8.2 גר'.
המשקל:
12 צלעות.
השוליים:
2.40 מ"מ.
העובי:
כותרת עמוד; סמל המדינה; "פנינים" מסביב.
צד הנושא:
כותרת עמוד טיפוסית מהתקופה הישראלית: (המאה העשירית עד המאה השביעית לפנה"ס).
מקור הנושא:
המלים "5 שקלים חדשים" בעברית, בערבית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית; "פנינים" מסביב.
צד הערך:
נחושת 75%, ניקל 25%.
הנתך:
צד הנושא - דב ליפ; צד הערך - גבי נוימן.
העיצוב:
צד הנושא - ש' קרצ'מר. צד הערך - תדהר דגן.
הדגמים:
יוסף ווהבה.
הכתב הערבי:
2 בינואר 1990.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקות מיוחדות
 
 
דיוקנו של לוי אשכול.
צד הנושא:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התש"ן.
השנה:
12 בספטמבר 1990.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
צד הערך:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשנ"א.
השנה:
2 בדצמבר 1990.
תאריך ההנפקה:
 
 
 
דיוקנו של חיים ויצמן.
צד הנושא:
ללא שינוי.
יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן.
העיצוב:
התשנ"ג.
השנה:
17 בנובמבר 1992.
תאריך ההנפקה:
 
10 שקלים חדשים
 
טבעת: 23 מ"מ. מרכז: 16 מ"מ. הקוטר:
7 גר'. המשקל:
מחורצים. השוליים:
2.2 מ"מ. העובי:
דקל מניב תמרים, שלמרגלותיו שני סלים קלועים ובתוכם תמרים; סמל המדינה; הכיתוב "לגאלת ציון" בעברית בכתב עברי מודרני ובכתב עברי קדום; פנינים לאורך מחצית ההיקף של העיגול הפנימי; מחורץ לאורכו באופן חלקי, בצד שמאל. צד הנושא:
מטבע עברי קדום משנת 69 לספירה - השנה הרביעית למלחמת היהודים ברומאים לפני חורבן בית שני. מקור הנושא:
המלים "10 שקלים חדשים" בעברית, בערבית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית; אשכול תמרים; מחורץ לאורכו באופן חלקי, בצד שמאל. צד הערך:
מטבע דו מתכתי: הטבעת החיצונית - פלדה מצופה בניקל (כסוף). המרכז - ברונזה מצופה באורייט (זהוב). הנתך:
ראובן נוטלס. העיצוב:
יוסף ווהבה. הכתב הערבי:
7 בפברואר 1995. תאריך ההנפקה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנפקה מיוחדת
 
דיוקנה של גולדה מאיר. צד הנושא:
ללא שינוי. יתר פרטי המטבע:
גבי נוימן. העיצוב:
התשנ"ה. השנה:
27 ביוני 1995. תאריך ההנפקה:

אני מקווה שעוד מעט יופנקו מטבעות חדשים למדינת ישראל!
 
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה